Blog

14
10
Nebim V3 Ver 13.10.1 Versiyonu Çıktı
 • Admin
 • 4636 Görüntüleme
 • 0 Yorum
 • Nebim V3 , Versiyon Yenilikleri

Genel

 • Ürünler içindeki tiplerden biri olan Birleştirilmiş Ürün adı Set (Takım) olarak güncellendi. V3 içinde bundan böyle birleştirilmiş ürün adı kullanılmayacak ve yerine Set (Takım) kavramı kullanılacaktır.
 • Tüm fişlerde, fiş değişiklik için çağırıldığında fişin başkası tarafında kullanımda olup olmadığı kontrol edilmeye başlandı. Böylece fiş başkası tarafında değiştiriyor ise ayni anda farklı bir kullanıcı tarafından da çağılarak değiştirilmesi engellenmiş oldu. Bir fiş değişiklik için çağırıldı ise bu değişikliği neden yaptığına dair bir açıklama girmesi de sağlandı. Ayrıca fiş kayıt bilgisi bölümünde fişle ilgili yapılan değişikliklerin bir tarihçesi de listelenebilir hale geldi. Hangi tarihte hangi kullanıcılar değişiklik yapmış neden yapmış buradan izlenebilecek.
 • Yetkiler bölümündeki Hareketleri Tüm Kullanıcılara Kilitle programına Günün Tarihinden Daha İleriye Fiş Girilemesin (Vade Tarihleri Hariçtir) seklinde yeni bir seçenek daha ilave edildi.
 • İlk Geçiş için Winner?dan Tüm Datayı Aktar programına Alacak Bakiye Veren müşterilerin kontrolü eklendi.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

 • Daha önce Fatura tablosu içerisinde tuttuğumuz ve Proforma veya Teklif olarak adlandırdığımız fişler için "Teklif" adı altında yeni tablolarda ayrıldı ve yeni düzenlemeler yapıldı. Tekliflerin onaylanmadan siparişe veya faturaya dönüşmesi engellendi.
 • Online Çalışan Bayi ayarlarına, bayi tarafında mal kabul için İthalat süreci ilave edildi.
 • Dosyadan "Satış Bildirimi" Aktar adlı programdaki Boyner Dosya Formatı, Boyner firmasından alınan güncel formata göre yenilenmiştir. Eski ve yeni dosya formatları versiyon dizininde mevcuttur.
 • Lot olarak ürünleri oluşturup bu paketi hiç açmadan sevk eden firmalarda hareketlerde Lot bozulması yaşanmaması için bu ürünlerin Set (Takım) cinsinden ürünler ile takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu ürünlerin açılmasında kolaylık oluşturmak için Ürün kartlarında, Kart işlemleri menüsüne Lot İçeriğinden Set (Takım) Oluştur adlı yeni bir program ilave edildi. Bu program yeni bir ürün kartı oluşturarak, ürüne tanımlı Lotların varyantlarını Set (Takım) içeriğini otomatik olarak oluşturmaktadır. Ürün kodunu da orijinal ürün kodu, Lot kodu ve renk kodunu birleştirerek oluşturmaktadır.
 • Peşin ve Taksitli Satış süreçlerine, urun topla paketle sureci eklendi ve V3 mobil üzerine gerekli programlar ilave edildi.
 • V3 POS üzerinde faturada veya diğer dökümlerde, Yazıcıdan dökülecek sayfa sayısı bir sayfadan fazla ise, her sayfada yazıcıdan basmadan önce uyarı gelsin istendi. POS terminali yazıcıları ayarla bölümüne Yazıcıdan çıktı alınacak evet ise Her Sayfada Yazdırma Onayı Bekle parametresi ilave edildi.
 • Peşin Satış siparişlerinde teslim tarihi değiştirmek istendi, Taksitli Siparişte Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir adını Perakende Siparişte Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir Olarak güncelleyip ayni program ile hem taksili hem de peşin sipariş teslim tarihi değişikliği yapılabilmesi sağlandı.
 • Perakende, Taksitli ve Peşin satış siparişlerinin merkezde faturalanması için gerekli programlar ilave edildi. Burada tamamı ödenmiş pesin satış siparişleri fatura edilebiliyor. Programlardan herhangi bir peşinat veya taksit ödeme alma işlemi yapılmamaktadır. Amaç merkezden siparişlerin faturalarının dökülüp teslim sırasında müşteriye faturanın da teslim edilmesidir.
 • Daha önce faturalar için eklenen fotoğraf özelliği irsaliye sureci içinde ilave edildi.
 • İthalat ve ihracat dosyalarına, masraf faturası olarak gelmeyen ve muhasebe kaydı olmayacak dolaylı giderlerin raporlana bilmesi için Dolaylı Giderler adlı yeni bir giriş ekranı ilave edildi.

Muhasebe, Finans, Personel

 • Masrafların Maliyet merkezine göre farklı muhasebe hesaplarına islenmesi için ilaveler yapıldı. Masraf kartında tanımlı maliyet merkezlerine ayrı muhasebe hesap karşılıkları girilmesi için alan açıldı. Buraya muhasebe hesabi girilirse, faturada masrafı girerken satırda girilen maliyet merkezinin muhasebe hesabına kayıt işlenecek.
 • Alt müşteri üzerinde Toptan Fiyat grubu ilave edildi. Böylece istenirse, Müşterinin Alt müşterisine ayrı bir fiyat grubundan satış yapılabilecek.
 • Vuk'a göre amortisman yılı ile tms-16 ye göre amortisman yılı aynı olmadığı durumlar için, sabit kıymet kartlarına devir girerken TMS-16 için ayrıca devir tarihi birikmiş amortisman ve yıl sonu defter değeri girilebilmesi sağlandı.
 • Kur farkları için daha önce Toptan Alış ve Satış Faturası cinsinden fatura oluşturuluyordu. Faturalar bu şekilde oluşturulduğunda kur farklarının maliyete ilave edilmesi mümkün olmuyordu. Kur farkları Masraf Alış Faturası cinsine taşındı. Daha önceki oluşmuş faturalar buraya aktarıldı.
 • Şirket parametrelerine E-Fatura ve E-Deftere Tabidir şeklinde bir parametre ilave edildi. Eğer V3 Muhasebeyi kullanan firma e-deftere tabi ise bu alanı işaretleyecektir. Fişlere Yevmiye Numarası Ver adlı programda eğer parametrelerde e-deftere tabi ise, Yevmiye Numarası Verilen Fişler E-Defter Olarak Saklanacak ise Birleştirme Yapmayınız! Şeklinde bir uyarı gelecektir. E-defter olarak saklanacak fişlerin birleştirme yapılmaması gerekmektedir. Aksi halde e-deftere uygun başlık kaydı oluşturulamamaktadır. Zaten artık şirket resmi defterlerinin kâğıda dökme gereği kalmadığı için, birleştirme seçeneğine gerek kalmayacaktır.
 • Personel borç ve avans kayıtlarını Excel?den almak için bir program ilave edilmiştir.
 • Excel Dosyasından Puantaj Al ve Excel Dosyasına Puantaj Gönder programları yenilendi. Bu programlarda sabit bir Excel tablosu kullanılıyordu. Ek kazançlar ve kesintiler firmalara göre değişiklik gösterdiği için, bundan böyle önce firma kendi parametrelerine göre bir isim vererek şablon oluşturacaklar, Alma ve gönderme işleminde bu şablon seçilerek bu şablona uygun Excel dosyalarını alıp gönderebilecekler
 • Personel SGK Hizmet Borçlanması takibi yapılması için, Personel Ücret Ve Çalışma Bilgileri ekranına yeni bir tablo eklendi. Buraya Personelin SGK Hizmet Borçlanması tutarları girilebilecek. Burada girilen tutarlar fifo yöntemi ile tutar sıfırlanana kadar personel tahakkuklarında vergi indirimi sağlayacaktır.
 • Personel Ücret Hacizleri ile ilgili çalışma yapıldı. Hacizlerin otomatik maaştan kesilmesi ve muhasebe entegrasyonu sağlandı.
 • Personel Aday formuna, aday bilgilerine Yurt Dışında Çalışmak İçin Uygun ve İş İçin Seyahat Etmeye Uygun seklinde iki özellik eklendi. Bu bilgileri daha önce tanımlanabilir özellik açarak takip edebiliyorduk.
 • Excel Dosyasından Personel Almak için bir program ilave edilmiştir
 • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu hesapla programlarına Aylık Brüt Gelir alanı eklendi.
 • Özel sağlık sigortalarını son sigorta tutarı olarak tutuyorduk. Bu kayıtların değiştikçe tarih bazında şu tarihten itibaren geçerlidir seklinde saklanması istendi. Özel sağlık sigortası girişine Geçerli olduğu Yıl ve Ay bilgisi eklendi. Bordro tahakkuku sırasında o ay geçerli olan Sigorta primleri kullanılmaya başlandı, geçmiş aylara tahakkuklarda da yine o aylara ait sigorta tutarı kullanılıyor.
 • Personel Anketleri, Mağaza menüsüne eklendi. Mağazada sadece o mağazanın personelleri ve iş başvurularına anket formu doldurulabilecek. Mağazalar sadece anketler üzerine yeni tamamlanan Mağazada kullanılabilir şeklinde ayarlanmış anketleri doldurabilecekler.
 • Kasa hareketlerinde, hareket yapılan cari hesabın kartında tanımlı para birimini dikkate alacak şekilde kayıt atılması için değişiklikler yapıldı. Bu işlem sonucunda örneğin TRY para biriminden kasaya islenirken müşteri veya tedarikçinin hesabına, hesap USD çalışıyor ise hesaba USD yansıması sağlandı. Bu düzenlemeyi takip edecek şekilde fatura ve ödeme alma işlemlerinde alınan para birimi ve kasa hesabi karşılaştırılarak farklı döviz cinsinden paranın cari hesaplara islenmesi sağlandı. Bu işlemlerin devamında Fatura peşinat ödemeleri alma ekranı da değiştirildi. Her farklı para birimi için farklı kasa kodu bilgisi soruldu. Ayrıca bu ekranda alınan çek/senet, kredi kartı bilgilerinin daha rahat girilmesi için V3 POS ekranına benzer şekilde her biri ayrı tablodan sorulmaya başlandı.

Kampanyalar

 • Mağaza bazında Ürün Değiştirmede Kampanyaları Kapat parametresi açıldı. Zaman zaman mağazalarda artık aktif olmayan kampalar veya yeni aktif edilen kapmayalar nedeni ile urun değiştirme sırasında oluşabilecek kampanya çatışmasını engellemek amacı olarak kullanılması düşünüldü.
 • Yapılan Iskontolarda indirim nedeni sadece faturalarda soruluyordu. Siparişlere de ilave edildi.
 • Kampanya tanımı üzerinde yer alan diğer kampanyalar ile birlikte kullanılabilir parametresi, ayrı ayrı diğer Anında İndirim Kampanyaları, Puan Kampanyaları, İndirim Çeki Kampanyaları, Ödeme Yöntemine Göre İndirim Kampanyaları ile birlikte kullanılmasın şeklinde detaylandırıldı.
 • Bazı indirim çekleri ve puanlar diğer kullanıldığında müşterinin kartında tanımlı ıskonto grubundaki ıskontoların uygulanmaması isteniyordu, Bu durumu karşılamak için İndirim çeki ve Puan tipi üzerine Bu Kampanya Uygulandığında Müşteri İskontosu Sıfırlanır adında yeni bir parametre ilave edildi.
 • İndirim çeklerini alışveriş anında kalan tutarı kadar müşterinin istediği kadar kullandırabiliyoruz. Fakat bazı çeklerde müşterinin daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak amacı ile kullanırken çekin tutarını değiştirtmemek isteniyor. Bunu sağlayabilmek amacı ile indirim çeki tipi üzerine İndirim Çek Tutarı Değiştirilemez Olduğu Gibi Kullanılır parametresi açıldı. Bu alan evet ise alışverişte indirim çekinin kullanılacak tutarını müdahale edilmemesini sağlandı.
 • Bazı indirim çekleri, önceden hazırlanıyor ve mağazada kasiyer tarafından müşteriye verilebiliyor. Bu durumda kazanılan indirim çeki numarasına, üzerinde yazan numarayı ekrandan kasiyerin girmesi gerekiyor. Bu işlem için, İndirim Çeki tipi üzerine İndirim Çeki numarasını kazanıldığında Kasiyer Girecek parametresi açıldı.
 • Bazı İndirim Çeklerinin, kullanıldığı alışverişte yeniden çek kazanılamasın isteniyor. Bu işlem için, İndirim Çeki tipi üzerine Kullanıldığı Alışverişte Kazandırmasın parametresi açıldı.

E-Fatura Desteği

 • V3 e-fatura desteği daha önce beta olarak yayınlanmıştı. Bu versiyonla e-fatura desteği yayınlanmış oldu. E-fatura ile ilgili gelen yenilikler e-fatura dokümanlarında bulunmaktadır. Bu kapsamda Finansman Yönetimi menüsüne, E-Fatura İşlemleri adlı yeni bir alt menü gelmiş ve buraya Gelen E-Faturaları Kabul Et, Oluşturulmuş E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder programları ilave edilmiştir. Müşteri ve Tedarikçi kartlarına e-faturaya tabidir seçeneği sunulmuştur. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için ayrıca Nebim E-Fatura uygulaması kullanılmalıdır.

Nebim V3 POS

 • Yeni eklenen optik ürünlerinin perakende satış siparişlerinin girilebilmesi için üzerinde Çerçeve/Cam yazan yeni tuş ilave edildi. Bu tuşla gözlük siparişinin alınmasına yönelik özel bir ekran karşınıza gelmektedir. Bu ilave hem Pesin satış siparişlerinde hem de taksitli satış siparişlerinde ayni şekilde çalışacaktır.
 • Askıya alma fonksiyonunu kullanan mağazalarda V3 pos açıldığında askıda kalmış fişler varsa kasiyerin karşısına otomatik olarak listelenmesi sağlandı. Buradan fişleri daha kolay çağırıp devam edebilir veya iptal edebilirler.
 • V3 POS üzerinde, taksitli alışveriş yapan müşteri kartında bazı alanlar zorunlu, sadece pesin alışveriş yapan müşteri kartlarında başka alanlar zorunlu olabildiğinden, bu iki müşteri tipinin kartılar farklı tanımlanabilmesi için ayrıldı.
 • V3 POS üzerindeki Müşteri açma ekranları yenilendiğinden bu versiyona geçişte önce yapılan ekran ayarları sıfırlanacak ilk haline dönecektir, bu nedenle yeniden yapılması gerekmektedir. Zaten Taksitli müşterinin ekranı yeni geldiği için bu ekranda yeni dizayn yapılmalıdır.
 • Bir alışverişin kalan taksitlerini bir sefer de erken ödeyip kapatılmıyor ise erken ödeme iskontosu uygulanmasın isteniyordu, Süreç parametrelerine Bir Alışverişin Kalan TÜM Taksitleri kapatılıyor İse Erken Ödeme İskontosu Uygulansın parametresi ilave edildi.
 • V3 POS üzerinde Taksitli satış siparişlerde irsaliye oluşturulmadan Faturalaştırma yapılamıyor ve Önce irsaliyesinin kesilmesi şartı koşuyorduk, Müşterinin mali gelip elden teslim aldığı durumlarda postaki kasiyerin irsaliye oluşturmadan faturasını kesebilmesi için süreçte irsaliye olmadan Fatura kesme seçeneği sağlandı.
 • Taksitli Fatura ile satış iade işleminde veya Taksitli sipariş iptalinde, varsa ödenen paralar için, para iadesi ve kredi çeki verme seçeneklerimiz vardı. Üçüncü bir seçenek olarak müşterinin Alacaklı kalması sağlandı. Müşteri bu alacağı ile Taksit ödemesi veya yeni bir alışverişin peşinat ödemesinde kullanabilir.
 • Ödeme bazlı kampanyaların hesaplanmasında para üstünü hesaplamıyoruz direkt ödenen parayı azaltıyoruz. Buna tamam deniliyor ancak yine de ancak para üstü hesabı için alınan nakdin girileceği ve para üstünü görebileceğimiz bir yapı ilave edildi.
 • Kapatma sırasında yarım kalan işlemler listesi ekrana gelmektedir.
 • Kefil Sorgulama ekranı yapıldı. Yeni kefil eklenilen TC kimlikten Kefilin daha önce başka kişilere kefil olup olmadığı veya hâlihazırda müşteri ise müşteri ekstresinin görülebilmesi sağlandı. Ayrıca müşteriye kefil seçerken bu kefili o anda da sorgulama yapılabiliyor.
 • Ayni müşteriye birden fazla kaydı engellemek isteyenler için mağaza parametrelerine Aynı İletişim Adresinin Farklı Müşteriye Girilmesine İzin Verme şeklinde bir parametre ilave edildi.
 • Perakende Sipariş kayıtları üzerinde POS terminal numarası saklanmıyordu. Saklanmaya başlandı.

Yeni Uygulama - Optik Ürünler ve Perakende Satışları

V3 içinde Optik ürünler alım ve satımı yapan sektöre yönelik bazı özellikler tanımlandı. Bu yenilikler ile optik ürünleri kendi özeliklerine göre tanımlayabilir, Türkiye İlaç standartlarına uygun kare kod oluşturup etiketi basılabilir, Ulusal Bilgi Bankasına bildirimleri yapılabilir ve V3 POS üzerinden satışı optik sektörüne yönelik bir ara yüz ile perakende satışı yapılabilir. Bu kapsamda ERP menüsüne ilave edilen programlar listesi aşağıdadır.

Optik Per. Ayarları
 • Sigorta Şirketi / Kurumu
 • Üretici
 • Materyal
 • Marka
 • Kaplama Tipi
 • Odak Tipi
 • Çerçeve Biçimi
 • Çerçeve Tipi
 • Teşhis
Optik Per. Ürünleri
 • Gözlük Camı
 • Kontak Lens
 • Çerçeve / Güneş Gözlüğü
 • Kare kod Etiketi Yazdır
 • UBB'ye Bildirilecek Ürünlerin Dosyasını Hazırla
 • Kontak Lens Listesi
 • Gözlük Camı Listesi
 • Çerçeve / Güneş Gözlüğü Listesi
 
0 YORUM
DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞIN

 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat