Genel Muhasebe

Resmi defterler, mali tablolar ve beyannameler gibi standart fonksiyonların yanı sıra oran analizleriyle yönetsel tablo ve analizler

Standart muhasebe teknikleriyle operasyonda gerçekleşen tüm işlemlerin gerçek zamanlı olarak muhasebede izlenebilmesini sağlayan bütünleşik bir yapıda çalışmaktadır. Bu sayede firmanın mali durumunu kolaylıkla analiz edip hızlı mali kararlar almayı destekler.

Hesap Planı ve Gerçek Zamanlı Entegrasyon

 • Detaylı hesap planı tanımlamaları ve hesap özellikleri ile hesaplar istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.
 • Hesap kodu kırılımları tanımlanarak, hesap planlarının bu kırılımlar doğrultusunda oluşturulması sağlanır. Böylece kullanıcıların kodlamalarda hata yapması engellenir.
 • Muhasebe fişi içerisinden fatura, çek/senet gibi kaynak fişe direkt ulaşılabilir.
 • Muhasebeye entegre edilmiş fişlerde kullanıcının yetkisi dahilinde fatura, çek/senet işlemlerinde yapılan değişiklikler muhasebe fişine anında yansır.
 • Ofis bazında farklı entegrasyon hesapları tanımlanarak muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilebilir.
 • Tercihe bağlı olarak işlem sırasında anında entegrasyon yapılabileceği gibi kontrollü entegrasyon da yapılabilir. Bu entegrasyonlar; fatura, irsaliye, perakende fişler ya da çek/senetler gibi işlemlere göre ayrı ayrı tanımlanabilir.
 • Kontrol edilmiş fişler, fiş kapama işlemiyle kapatılarak müdahale edilmesi engellenebilir.
 • Kur farkı hesaplama ile kur gelirleri ve kur giderleri izlenebilir.

Resmi Defterler ve Beyannameler

 • Yevmiye numarası sıralama ile asıl fiş numarasını kaybetmeden yevmiye numaraları verilebilir.
 • Günlük defter, büyük defter ve yardımcı defter dökümleri istenen dizaynda hazırlanır ve onaylandıktan sonra dökümleri alınabilir.
 • Damga vergisi beyannamesi, form BA, form BS ve KDV beyannameleri hazırlanır ve XML formatında bildirim yapılabilir.

Maliyet merkezleri

 • Masraf dönemleri tanımlanarak dönem bazında masraf dağılımı gruplaması yapılabilir.
 • Maliyet merkezleri tanımlanarak, maliyet merkezleri dağıtım hiyerarşisi belirlenebilir. Tüm masraf kalemleri oluşturulan maliyet merkezi hiyerarşisinin ilgili seviyesine bağlanabilir ve bu gruplandırmaya göre detaylı analiz yapılabilir.
 • Maliyet merkezlerinin maliyet raporları analiz edilebilir.
Maliyet Merkezleri Dağıtım-Hiyerarşisi

Sabit Kıymetler

 • Detaylı sabit kıymet tanımlamaları ve sabit kıymet özellikleri ile sabit kıymetler istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.
 • Sabit kıymetler için barkod oluşturulabilir ve fotoğraflar kaydedilebilir.
 • Maddi, gayri maddi, finansal, bina/arsa gibi farklı sabit kıymet tipleri tanımlanabilir.
 • Sabit kıymet sigorta bilgileri, sigortacı firma, sigorta tipi, sigorta süresi, poliçe numarası ve kapsamı gibi detaylarla izlenebilir.
 • Sabit kıymet giderleri takip edilebilir. Gider faturası ile eşleştirilerek, giderin yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı seçilebilir.
 • Sabit kıymetler personele zimmetlenebilir.
 • Yeniden değerlendirme ve amortisman hesaplamaları yapılabilir.
 • Sabit kıymetler, ürün yönetimi ve muhasebeyle tam entegre çalışır.

Satılan malın maliyeti

 • Masraf faturalarının ya da ekrandan girilen masraf tutarlarının, toptan alış, konsinye alış, ithalat gibi satın alma faturalarına dağıtımı gerçekleştirilebilir. Bu dağıtım; oran, tutar ve miktar ağırlığı ya da serbest giriş yöntemlerine göre yapılabilir.
 • Masraf faturalarının ya da ekrandan girilen masraf tutarlarının toptan, konsinye, bayi ve ihracat gibi satış faturalarına dağıtımı gerçekleştirilebilir. Bu dağıtım; oran, tutar ve miktar ağırlığı ya da serbest giriş yöntemlerine göre yapılabilir.
 • Maliyet hesaplamaları döneme göre; maliyet fiyatı, FİFO, ortalama maliyet ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerine göre, şirket, ofis, depo seviyelerinde, ürün, renk ve boyut bazında yapılabilir.
 • Daha önce hesaplanmış olan üretim maliyetleri, üretim maliyet fişleri ile yansıtılabilir.
 • Hesaplanan satış maliyetleri muhasebeyle entegre edilebiliredilebilir.
Sabit Kıymetler
Satın Alma Faturalarında Maliyet Düzenle
 
 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat