İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ile firma süreçlerinin verimliliğini artırabilme

Firmaların tüm departmanları için gerekli olan personel kaynak ihtiyaç niteliklerinin saptanması ve niteliklere uygun personellerin iş alımlarının gerçekleştirilmesi etkin bir insan kaynağı yönetimiyle sağlanabilir.

İş Başvuruları ve İş Görüşmeleri

 • İş başvuru bilgileri istenen detayda takip edilebilir. Başvuru sahibine ait fotoğraf, kişisel bilgiler, özel notlar, farklı adres bilgileri, iletişim bilgileri, aldığı eğitimler, yabancı dil gibi birçok bilgi aynı ortamda izlenebilir.
 • Açık iş pozisyonları belirlenebilir. İş görüşmeleri bu başvurular ile eşleştirilerek tekrar görüşülecek, olumlu, olumsuz gibi durum bildirimleri yapılabilir.
 • İş başvuruları arasından görüşme sonucu olumlu olanlar personel olarak atanabilir.

Çalışanlar (Personel)

 • Detaylı personel tanımlamaları ve personel özellikleri ile personeller istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.
 • Personel fotoğrafları, kişisel bilgiler, özel notlar, farklı adres bilgileri, iletişim bilgileri, aldığı eğitimler, yabancı dil gibi birçok bilgi aynı ortamda izlenebilir.
 • Ücretli/ücretsiz personel yıllık izin planlamaları yapılarak personele bildirilebilir. Planlanan ve kullanılan izinler izlenebilir.
 • Personel iş eğitim bilgileri takip edilebilir.
 • Personel aynı zamanda firma için müşteridir. Bu sebeple personel müşteri kartıyla ilişkilendirilerek yaptığı alışverişlerden doğan borç takibi yapılabilir. Personel yıllık/aylık alışveriş limitleri belirlenebilir.
 • Personel organizasyon ve unvan organizasyon şemaları oluşturulabilir.
 • Personel teşvik primleri girilebilir, girilen bu teşvik primleri onaylandığında ücret bordrosuna işlenir.
Personel
Teşvik Primi
 
 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat