Merchandise Planlama & Bütçeleme

Planlama ve bütçeleme ile işletme kaynaklarının sayısal değerlere dayanarak yönetilmesi

Ürün çeşitliliğinin ve adetlerinin, satış kanallarının, mağaza adetlerinin devamlı arttığı, iş süreçlerinin giderek hızlandığı günümüzde; firmanın stratejileri ile operasyonları arasındaki tutarlılığı sağlamak vazgeçilmez olmaktadır. Üst yönetimin ilerideki dönem için belirlediği ön hedefler, tutarlı bir şekilde, departmanların operasyonlarda baz alacağı planlara ve finansal bütçelere dönüştürülmelidir. Geleneksel olarak birbirinden kopuk Excel tabloları ile yönetilen bu süreç, ölçeklerini büyütmeye çalışan ve işletme kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen firmalar için yetersiz kalmaktadır.

Nebim V3 CPM Merchandise Planlama & Bütçeleme uygulamaları sayesinde firmalar; planlama ve bütçeleme süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilir ve kaynaklarını daha verimli kullanarak kârlılıklarını artırır.

 • Ürün kategorileri bazında, haftalık olarak satış, brüt marj yüzdesi, indirim yüzdesi, satın alma bütçesi ve buna bağlı envanter planlanır.
 • Farklı ülkeler, toptan veya perakende mağazaları, kendi mağazaları veya bayiler gibi farklı kanallar bazında aylık satış bütçeleri gerçekleştirilir.
 • Model ve renk bazında hangi ürünlerden kaç adet ve hangi fiyattan satın alınacağı bütçelenir.
 • Mağaza bazında, hangi ürünlerin, hangi haftalarda ne kadar stoklanması gerektiği planlanır.
 • Güçlü veri analizi ve veri normalizasyonu yöntemleri sayesinde geçmiş sezonlarda gerçekleşmiş ancak gelecek sezonlarda gerçekleşmeyeceği öngörülen verilerin düzeltilmesi sağlanır. Örneğin; dini bayramlar gibi özel günlerin takvim kaydırmaları gerçekleştirilebilir.
Planlama

IBM Cognos TM1 planlama ve bütçeleme platformu üzerinde geliştirilen Nebim V3 CPM Merchandise Planlama & Bütçeleme uygulamaları sayesinde;

 • Sunucunun hafızasında yer alan, "In-memory" veritabanı sayesinde veri analizinde, hiyerarşik yapılarda hedeflerin alt kategorilere dağıtılma işlemlerinde, formüllerin hesaplanmalarında ve hedef girişlerinde geleneksel veritabanı teknolojileri ile elde edilemeyecek derecede yüksek performans sağlanır.
 • Kullanıcıların uzaktan erişebilecekleri Web tabanlı arayüzler ya da alışkın oldukları Microsoft Excel'den bağlanarak kullanabilecekleri arayüz seçenekleri sunulur.
 • Ürün kategorileri ya da satış kanalları gibi hiyerarşik yapılar için hedeflenen değerlerin; yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya otomatik olarak dağıtılmaları sağlanır. Örneğin; ürün hiyerarşisinin herhangi bir seviyesinde girilen büyüme oranı, o kategorinin altında yer alan ürün kategorilerine otomatik olarak aynı oranda yansır. Girilen hedeflerin alt kategorilere dağıtılmaları sürecinde, istenirse bir üst seviye sabit tutulabilir. Bu sayede, alt seviyede değişik hedef dağıtım senaryoları esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Yeni bir ürün kategorisi ya da yeni açılacak olan mağazaların bütçeleneceği durumlar gibi, geçmiş sezonlara ait bilgilerin olmadığı durumlarda, sıfır tabanlı bütçe yapma yöntemlerinden yararlanılabilir.
 • Kullanıcılar, "What-if" analizleri sayesinde farklı bütçe senaryoları oluşturabilir.
 • Bütçe onay süreçleri ve esnek yetkilendirme özellikleri sayesinde, çok sayıda ürün ve kanal yöneticilerinin olduğu organizasyonlarda kontrollü bir bütçe oluşturma süreci sağlanır.
Kanal Planı
Kategori Planı
 
 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat