Üretim

Parametrik ve ölçeklenebilir yapı sayesinde siparişten sevkiyata kadar etkin üretim yönetimi sağlanır

Günümüzde üretim çok hızlı bir yarış halini almıştır. Hızlı moda üreten firmalarda her hafta yeni ürünler vitrinleri süslemektedir. İhracattaki terminlerin kısalması ve maliyet baskısı üretimin etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.Nebim Üretim Yönetimi parametrik ve ölçeklenebilir yapısı ile ön maliyet hazırlık, ürün ağaçları, ihtiyaç listeleri ve satın alma yönetimi, üretim yönetimi, operasyonlarda verimlilik ve maliyetlendirme süreçlerinin yönetiminde etkin ve hızlı yönetim araçları sunmaktadır.

Ön Maliyet Yönetimi

 • Parametrik yapısı sayesinde farklı ön maliyet ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.
 • Ön maliyette hammadde, işçilik ve genel giderler hesaplamalarında esnek çözüm sunar. Ön maliyet şablonları ile hızlı veri girişi sağlar.
 • Ön maliyetler farklı bölge, döviz kuru ve fiyat tiplerine göre hesaplanabilir. Dönemsel kurlar veya günlük kurlara göre maliyet hesaplamaları yapılabilir.
 • Planlanan maliyetler ile gerçekleşen maliyetler karşılaştırılarak gerekli önlemler alınabilir.

Ürün Ağaçları

 • Firma üretim yapısına uygun birden fazla üretim ağaç yapısı tanımlanabilir. Böylece iç üretim, fason üretim veya paket alımların takibi yapılabilir.
 • Numune geliştirme süreçleri ve ürün ağaç özellikleri, reçete detayları ile tanımlanabilir. Ürün özelliklerine göre teknik tablolar oluşturulabilir.
 • Numune ve üretim reçetelerinde tüm teknik detaylar, ölçü tabloları, imalat talimatları tanımlanabilir.
 • Renk beden bazında tek bir reçete ile tüm ürün özellikleri tanımlanabilir.

Numune Yönetimi

 • Numune üretim süreçlerinde farklı üretim ağaçları ile çalışılabilir. Numune üretimindeki farklılar ve değişiklikler yönetilebilir.
 • Modelhane süreçleri üretim yönetimi üzerinden iş emri ve model bazında yönetilebilir. Hangi iş hangi modeliste, bugün hangi işler yapılacak izlenebilir.
 • Ürünlerde modelhane için ayrı talimat, operasyon ve hedef sarf bilgileri takip edilebilir.
 • Numune üretimlerinde ihtiyaç tespiti, üretim takibi ve maliyetlendirme yapılabilir. Numune maliyetleri hesaplanabilir.

İş Emri Yönetimi

 • Stoka üretim ve siparişe göre üretim ihtiyaçlarına göre üretim iş emirleri oluşturularak yönetilebilir.
 • İş emri bazında, satın alma takibi, üretim takip, süreç takip detaylarını takip edebilir ve yönetebilir.
 • Siparişe göre üretimlerde siparişlerin durumu iş emri ve üretim safha bazında takip edebilir. Fason ve iç üretim iş emri bazında takip edilir.
 • Sipariş bazında maliyetlendirme ile safha bazında sipariş maliyetleri çıkartılabilir ve planlanan maliyetlerle farkları karşılaştırılabilir.

İş Emri Süreç Planlama

 • Farklı ürün grubu veya üretim şekillerine göre farklı süreç tanım ve yolları oluşturabilir. İç üretim, ithalat, paket veya fason üretim şekillerine göre süreç takibi yapılabilir.
 • Detaylı yetkilendirme ile kullanıcı ve süreç bazında yönetim sağlanabilir. Kullanıcı, süreç veya işlem bazında yetkilendirme ile yetkili kullanıcı alanları tanımlanabilir.
 • Süreçlerde gerekçeli revize takip ile etkin süreç yönetimi ve raporlama sağlanabilir, revize nedenlerine göre üretim, tedarik veya planlama kaynaklı revizeler analiz edilebilir.

İş İstasyonu Üretim Planlama

 • Tüm üretim aşamalarında bölüm ve istasyon bazında üretim planlama yapılarak zaman planlaması çıkartılabilir.
 • Ürün ağaçlarında tanımlanan standart sürelere göre kapasite izleme yapılarak doluluk oranları yönetilebilir.
 • Üretim planlarına göre planlanan ve gerçekleşen üretim yönetimi yapılarak planların revizesi sağlanabilir, gerekli uyarı ve önlemleri alacak raporlama sistemi oluşturulur.

Satın Alma İhtiyaç Yönetimi

 • İş emri bazında ihtiyaç tespiti ve satın alma yönetimi yapılabilir. Açığa satın almaların yanı sıra sipariş bazında satın almalar yönetilebilir.
 • Üretim taleplerine bağlı satın alma istekleri ve talebe bağlı satın alma yönetimi yapılabilir. Talep oluşturma, teklif ve sipariş akışı sağlanarak yetkisiz satın almaların önüne geçilebilir.
 • Depo stoklarına göre ihtiyaç tespitleri ve planlamaları yapılabilir, atıl stok bulundurmanın önüne geçilir.
 • Satın alma parametreleri ile fazla kabul oranları, fiyat, vade gibi satın alma şartları yönetilerek, satın alma şartlarına göre kabul sistemi kurulur.
 • Hammadde ve yardımcı malzeme stok ve rezervasyonları sistem üzerinde depo ve raf bazında yönetilerek etkin bir stok takibi yapılabilir.
 • Barkod okuyucular ile anlık ve hatasız veri girişi yapılabilir.

Safha Bazında Üretim Yönetimi Barkod Uygulamaları

 • İç üretim ve fason atölyelerdeki üretimin faaliyetlerinin anlık izlenmesi sağlanır. Tüm işlemler tek bir ekrandan izlenerek yönetilebilir.
 • Üretimde demet, lot, yarı mamul, ve iş emri barkodları gibi farklı barkod takip yöntemleri ile ölçeklenebilir yapı sayesinde aşamalar bazında farklı barkod yöntemi uygulanabilir.
 • Üretimden anlık veri toplama işlemleri ile hızlı ve hatasız bir veri toplama sağlanır.
 • Web üretim ekranları ile platform bağımsız olarak Web ara yüzle çalışma ile istenen noktadan barkotlu sistemle giriş yapabilme imkânı sunar.

Üretim Operasyonlarında Verimlilik Yönetimi

 • Operasyonların standart süreler ve gerçekleşen operasyon sürelerine göre personel, bant, bölüm ve fabrika bazında verimlilik analizleri yapılarak, verim arttırıcı önlemler alınabilir.
 • PDKS sistemleri ile entegre çalışarak, personel giriş çıkışlarından gerçekleşen adam saat çalışmalarını otomatik olarak hesaplayabilir. Fazla mesai ve kayıp zaman analizleri yapabilir.
 • Masraf merkezleri yapısı ile gerçekleşen adam saat hesabı ile üretim üzerine yüklenecek direk işçilikleri ve endirekt genel giderleri dağıtarak aktivite bazında maliyetlendirme sağlar.

Mamul Kalite Kontrol Yönetimi

 • Web tabanlı kalite kontrol uygulamaları ile anlık olarak işlem yaparak inspection sonuçlarının anlık olarak yönetilmesi sağlanır.
 • Mamul kalite kontrol istekleri ve kalite kontrolcü planları sistemden takip edilebilir.
 • AQL 2,5 kalite kontrol standart sistemlerine göre kontrol edilecek ürün miktarları, minör majör hata yönetimini sağlayabilir.
 • Ürün bazında farklı kontrol süreç ve kalite kontrol listeleri hazırlanabilir.

Hammadde Kalite Kontrol Yönetimi

 • 4 Puan Sistemine göre kalite kontrol listeleri ve kontrol listeleri oluşturulabilir. Kumaş top bazında kalite kontrol işlemleri anlık yönetilebilir.
 • Kumaş top sarma makineleri ile entegre olarak çalışıp anlık veri aktarımı yapabilir.
 • Görsel ve fiziksel kontroller ile kumaş ve aksesuar kontrolleri kabul ve retleri sistem üzerinden takip edilebilir.

Yükleme Yönetimi

 • Yükleme dağılımlı sipariş takibi ile farklı ülke yüklemelerini tek bir sipariş altında takip edebilir tek bir iş emrinde farklı ülke siparişlerini yönetebilir.
 • Barkod okuyucu ile koli etiketleri hazırlayabilir ve çeki listelerini koli detaylı hazırlayabilir.
 • Yüklemelerde birinci kalite ikinci kalite ayrımı ile sipariş sevk kalan raporlamasında yükleme detayları raporlanabilir.

Maliyet Muhasebesi ve Gerçekleşen Maliyet Yönetimi

 • Üretim aşamalarındaki hammadde, fason işçilik, genel gider ve direk işçilik giderleri işlem bazında hesaplanarak safha maliyetlerine aktarılır.
 • Hammadde yardımcı malzemeler, işçilikler ve genel giderler bazında planlanan ve gerçekleşen maliyet karşılaştırılması yapılarak gerçek kar zarar hesabı yapılabilir.
 • İç üretim ve fason üretim maliyetlerini analiz edilerek üretim karar sistemine yardımcı olur.
 • Maliyet muhasebesi entegrasyonu ile dönem sonu maliyet muhasebesi işlemleri otomatik olarak yapılabilir ve gelir tablosu hesaplarına aktarılabilir.
 • Operasyonlarda verimlilik uygulamaları ile faaliyet bazında gerçekleşen adam saat hesaplarından genel gider ve direk işçilik dağıtımları kademeli olarak yapılır.
 
 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat